Flemmings site
Et site om ufoer og meget andet 
Forside > Artikler om ufoer > Et halvt århundrede med flyvende tallerkner

Tegning af ufo

Et halvt århundrede
med flyvende tallerkner

Denne artikel er oprindeligt skrevet til Morgenavisen Jyllands-Posten, Viden Om, mandag den 23. juni 1997, her gengivet med få ændringer.

Tirsdag den 24. juni 1997 var det 50 år siden, at begrebet »flyvende tallerkner« dukkede op for første gang og markerede starten på det, vi kan kalde den moderne ufo-æra.

Forsiden af det første Fate Magazin foråret 1948
Den første udgave af Fate Magazine (foråret 1948) havde som hovedhistorie en førstehåndsberetning fra Kenneth Arnold. Han fortalte om sit møde med ni ufoer den foregåregående sommer. Arnolds beretning skabte begrebet »flyvende tallerkner«.
SUFOI Picture Library

I det halve århundrede, der nu er gået, har begrebet flyvende tallerkner for del mennesker været noget meget håndgribeligt, nemlig rumskibe fra fremmede planeter, mens det for de fleste blot var noget, man læste om i ugeblade og så ellers rystede på hovedet af. I dag hører man sjældent om flyvende tallerkner, men derimod om ufoer, Uidentificerede Flyvende Objekter, en neutral betegnelse, der nok må siges at være mere passende, da et ufo blot er et flyvende objekt, som man ikke umiddelbart kan identificere.

I dag, hvor de flyvende tallerkner er erstattet af andre begreber, er de måske ved at være glemt, man da en observation af netop ni »flyvende tallerkner« en sommerdag i 1947 startede en kædereaktion af observationer og lagde grunden til den moderne ufo-forskning, kan det være rart at genopfriske, hvordan det hele startede.


Ni flyvende tallerkner på række
Tirsdag den 24. juni 1947 var den amerikanske forretningsmand Kenneth Arnold blevet færdig med noget arbejde for Central Air Service i Chehalis i staten Washington, USA, og skulle derfor flyve i sit eget specialbyggede bjergfly til Yakima i samme stat. Nogle dage forinden var et af den amerikanske flådes C-46 transportfly med 32 marinesoldater forsvundet i de bjerge, som Kenneth Arnold skulle passere. Da der var udsat en dusør på 5.000 dollars for oplysninger om det forsvundne fly, besluttede han sig til at lede efter det undervejs.

Han lettede fra Chehalis og fløj over bjergene mod Yakima. Da han befandt sig nær bjerget Mount Rainier bemærkede han et kraftigt lysglimt, som oplyste hans fly.

Foto af Kenneth Arnold
Kenneth Arnold
SUFOI Picture Library
„Jeg blev forskrækket. Jeg troede, at jeg var ved at støde sammen med et andet fly, der havde nærmet sig, uden at jeg havde bemærket det,“ fortalte Kenneth Arnold.

Det næste halve minut så han sig omkring, og det eneste fly, han kunne se, var et DC-4 langt bag ved ham. Hans tanke var, at det var en jager, der var strøget lige forbi snuden på hans fly. Pludselig kom glimtet igen, og langt ude til venstre, mod nord, så han en formation af meget klart lysende objekter i nærheden af Mount Rainier.

I første omgang troede Kenneth Arnold, at det var en formation af jagerfly, men så bemærkede han, at de ikke havde nogen hale og i øvrigt ikke lignede noget, som han havde set før. Han beregnede også deres hastighed til at være højere end dens tids kendte fly. Da han ved 16-tiden landede i Yakima og fortalte om sin observation, mente nogle helikopterpiloter, at det var nogle styrbare raketter, han havde set.

Skuffet samlede han sine forvirrede tanker, gik tilbage til sit fly og fløj til Pendleton i Oregon. Det var her begrebet »flyvende tallerkner« blev født.

Nyheden om Kenneth Arnolds observation ved Mount Rainier var fløjet foran ham, og da han landede i Pendleton var der samlet en stor flok mennesker for at tage imod ham. Han fik ikke fred efter landingen, da reportere fra aviser og diverse nyhedsbureauer ville høre, hvad det var han havde set. Han fortalte dem, at de flyvende objekter fløj, „som en tallerken ville, hvis man slog smut med den over vandet“. På engelsk var det ikke en tallerken, men en »saucer«, altså en underkop. Der var ikke langt fra at slå smut med en tallerken til en flyvende tallerken.

Kenneth Arnold døde den 16. januar 1984.


Spøgelsesfly og spøgelsesraketter
I dag betragter ufo-forskere den 24. juni 1947 som den første dag i den moderne ufo-æra. Man er også nødt til at sige den »moderne« æra, for mennesket har gennem det meste af den historiske tid set mærkelige flyvende genstande på himlen. Betegnelserne har blot fulgt tidens kultur og udvikling.

  Foo-fighters mellem to fly
Mellem de to fly skimtes to lyse klatter, der efter sigende skulle vise foo-fighters. Kan der mon være tale om fejl på det meget dårlge foto eller en refleks i cockpittet?
SUFOI Picture Library
I middelalderen var for eksempel mærkelige lys på himlen varsler og jærtegn. I slutningen af 1800-tallet så folk mærkelige luftskibe. I 1896-97 skyllede en hel bølge af luftskibe inde over USA, Canada og Sibirien. I 1933-24 var der en bølge af spøgelsesfly over Skandinavien. Under anden verdenskrig så både tyske og allierede piloter mærkelige lyskugler, »foo fighters«, som forfulgte deres fly på natlige togter. Begge parter troede det var et af modpartens hemmelige våben. I 1946 var det spøgelsesraketter, der optog svenskere, danskere og nordmænd. Dengang sagde rygterne, at det var russerne, der eksperimenterede med tyske raketter. Noget bevis fandt man dog aldrig, selvom man i Sverige så, hvor en del af raketterne slog ned. Undersøgelser på et af nedslagsstederne afslørede ikke så meget som et milligram materiale fra spøgelsesraketten.


De store ufo-bølger
I tiden efter Kenneth Arnolds observation begyndte mange mennesker at se underlige flyvende genstande. De fleste kunne forklares af videnskaben som noget kendt, men en del forblev uforklarede. Der dukkede rapporter op i alle afkroge af USA i 1947 før turen kom til Europa og resten af kloden. De bedst kendte ufo-bølger var i USA i 1952, hvor bølgen kulminerede med observationer over Washington D.C. i områder, hvor det er forbudt at flyve. I 1954 var turen kommet til Frankrig, Italien og Sydamerika. I årene, der fulgte var der bølger over stort alle kontinenter. Den seneste store bølge var i Belgien. Den startede i oktober 1989 og fortsatte ind i 1990erne. Det lykkedes belgiske ufologer at få stillet et F-16 fly til rådighed i jagten på ufoerne. Flyet var på vingerne nogle gange, dog uden resultat. Ufo-bølgen over Belgien døde dog lige så stille ud.


Forskning eller mangel på samme
Når flyvende genstande krænker et lands luftrum, er flyvevåbenet normalt hurtigt på vingerne for enten at identificere indtrængeren eller skyde ham ned. Når det gælder flyvende tallerkner eller ufoer, går det ikke så hurtigt, da myndigheder ikke officielt forsker i den slags. Serier som »Strengt fortroligt« (X-files) og »Dark Skies«, har måske givet et andet indtryk. Man skal dog lige huske på, at de to serier er ren fiktion, hvor forfatterne har lånt lidt af det »saftigste« fra de seneste 50 års ufo-observationer.

En tegners opfattelse af Eastern Air Line observationen  
En tegners opfattelse af den ufo-observation kaptajn Chiles og andenpilot John Whitted oplevede i deres Eastern Airline over Alabama i juli 1948.
SUFOI Picture Library
Ufo-forskningen varetages med ganske få undtagelser udelukkende af ulønnede amatører. I USA har der været nedsat forskellige grupper, som havde til opgavel at undersøge udvalgte ufo-observationer. De mest kendte er »Project Blue Book« og »Condon Kommissionen«. Sidstnævnte fremlagde sine resultater i januar 1969 og konklusionen var, at det var spild af både tid og penge at beskæftige sig med ufo-forskning og ufo-observationer, så officielt beskæftigede de amerikanske myndigheder sig ikke med ufo-forskning. Det eneste land, som officielt har forsket i ufoer, er Frankrig, hvor Frankrigs svar på NASA, CNES, har en underafdeling, GEPAN, som på seriøs vis tog sig af og undersøgte ufo-observationer.

Condon Kommissionens konklusion har dog ikke afskrækket de frivillige og ulønnede ufo-forskere, og der er ufo-organisationer i de fleste lande. I mange lande opstod ufo-grupper og ufo-kulte omkring enkeltpersoner. Det betød, at disse grupper ofte forsvandt lige så hurtigt, som de var dukket op, når lederen ikke ville mere eller døde.

Det betød, at ufo-organisationer ikke blev ret gamle. Der er dog undtagelser og en af dem er den danske ufo-organisationen SUFOI, Skandinavisk UFO Information, som i december 1997 fejrede sin 40 års fødselsdag. SUFOI er på globalt plan en af de ældste og mest velansete ufo-organisationer. Da 40 år som nævnt er lang tid for en ufo-organisation, fejrede SUFOI sit jubilæum med en stor kongres den 1. november 1997. Her holdt en del af tidens mest ansete ufologer foredrag.

Status i ufo-forskningen i dag er, at man kan forklare den største del af de rapporter, som man modtager fra observatørerne. Tilbage står 5 til 10 pct. som uforklarede observationer, altså rigtige ufoer, set ud fra, hvad forkortelsen UFO står for. De flyvende tallerkner hører ind under kategorien »røg i køkkenet«.
 

Retur til artiklens begyndelse